Skip to content

Våra tjänster

Vi på Amice Konsult AB hjälper dig att fokusera på ditt företags kärnverksamhet istället för på ekonomiarbetet. Du kan med förtroende låta oss sköta den delen av ekonominsom du inte själv vill ägna din värdefulla tid åt. Alla klienter vill ha olika mycket hjälp – en del klienter väljer att sköta vissa delar av ekonomiarbetet själva medan andra låter oss ansvara för deras ekonomi från början till slut. 

Löpande bokföring & redovisning

Vi skräddarsyr redovisningen efter hur just dina behov ser ut. Oavsett om du behöver hjälp med redovisningen dagligen, veckovis, månadsvis eller kvartalsvis så finns vi alltid här för dig året runt, även under semestertider.

Rådgivning & konsultationer

Det kan gälla företagsform för ditt nya bolag, hjälp med upprättelse av resultat- och likviditetsbudget, frågor om anställning eller hur du som ägare samt företaget kan agera för att optimera skattesituationer.

Bokslut, årsredovisning och inkomstdeklaration

Vid räkenskapsårets slut upprättar vi bokslut med den dokumentation som krävs. Vi upprättar alltid bokslutsbilagor samt övrigt bokslutsmaterial enligt gällande normer och regler. Vi upprättar årsredovisning i de fall detta krävs.

Löneadministration

Om du önskar hjälp med löneadministrationen i ditt företag så erbjuder vi detta. Vi kan även ombesörja utbetalning av lönerna under förutsättning att vi har fullmakt till företagets bank-konto.

Bolagsärenden

Vi hjälper till med nybildningar, ändringar och avregistreringar för alla typer av företag hos både Bolagsverket och Skatteverket. Vi kan även bistå vid köp och försäljning av bolag samt upprätta alla nödvändiga dokument i samband med detta.

Cryptovalutor

Vi bistår med hjälp vid deklaration av vinst samt upprättar alla nödvändiga bilagor till inkomstdeklarationen vid försäljning av cryptovalutor.

Lagerbolag

Vi erbjuder lagerbolag vilket är registrerade aktiebolag med historik som ligger färdiga i lager för försäljning. Bolagen bedriver ingen verksamhet utan är till för att undvika väntetid och starta ett bolag på dagen.

Likviddationer

Vi hjälper dig att avveckla ditt bolag på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt. Oavsett om det finns värde i bolaget eller inte så hjälper vi dig att genomföra en likvidation från början till slut.

Kontakt

    Öppettider

    Vi arbetar enligt Svensk standard

    © 2020. All rights reserved